Over Energiemanagement (ENM)

banner
De professionele bacheloropleiding Energiemanagement is nieuw in Vlaanderen en Howest! Deze unieke, toekomstgericht opleiding zal je voorbereiden om de energiemanager van de toekomst te worden. Jij zal de energieconsument van morgen begeleiden, adviseren en coachen om beter om te gaan met onze schaarse energie. Hernieuwbare energie dragen we een warm hart toe!

Je beseft dat energie één van de grootste uitdagingen vormt in de toekomst. Het kan en moet anders! In de opleiding Energiemanagement gaan we op zoek naar creatieve oplossingen om het energieverbruik in onze werk- en leefwereld te verminderen en te optimaliseren via zowel bestaande als innovatieve technologieën. Hernieuwbare  energievormen dragen je absolute voorkeur weg.enmbeeld.jpg

In Energiemanagement analyseer je de huidige systemen. Je zoekt oplossingen om op een slimme en creatieve manier energie-optimalisaties te realiseren. Je bent niet de pure techneut, maar je houdt ook van de uitdaging om je oplossing aan het management voor te stellen én uit te voeren. Je bent uniek en vormt een grote meerwaarde voor je toekomstige werkgever.

 

Je vindt ook meer info op de website van Howest. Kom ook langs op één van de infodagen!

 

Onze 5 pijlers:

ELEKTROTECHNISCHE SYSTEMEN

Voor de professionele bachelor in het Energiemanagement vormen de basis inzichten rond elektrische energieoverdracht, elektrotechnische systemen en de aanverwante elektronische sturingen de absolute basis van het vakdomein.

DATACAPTATIE & AUTOMATISERING

Door de enorme hoeveelheden data waarmee een energiemanager geconfronteerd wordt, is de kennis over de geautomatiseerde gegevensverwerving en verwerking van heel groot belang.

ENERGIEMANAGEMENT

Binnen deze pijler leer je stap voor stap de energetische huishouding en de bijhorende financiële stromen in kaart te brengen en te optimaliseren. Je leert ook het werkveld waarin je zal terechtkomen op een interessante manier kennen.

WARMTE- EN STROOMINGSLEER

Naast de puur elektrische energieomzetting verwerf je een praktisch inzicht in zowel de klassieke als de nieuwste proceselementen waar energieoverdracht gerealiseerd wordt met behulp van fluïda en warmte.

MANAGEMENT & COMMUNICATIE

Binnen deze pijler leer je hoe je in team een project realiseert en hoe je de resultaten en bevindingen van je onderzoek op een managementmatige manier kunt presenteren.

 

Elke pijler heeft 1 module (vak) per semester. Elke module bestaat uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. ENM is een professionele opleiding, dus we leggen onze focus op de praktische toepassingen in de realiteit. Zo ben je direct inzetbaar in de arbeidsmarkt als je afstudeert en moet je niet eerst nog enkele maande opleidingen volgen.
De verschillende modules kan je terug vinden op onze steekkaart.

Advertenties